13.10.08" Tantas vezes me mataram. Tantas vezes eu morri, e todavia estou aqui, ressucitada."
*
Prabhujee dayaa karo
Maname aana baso.
Tuma bina laage soonaa
Khaali ghatame prema bharo.
Tantra mantra poojaa nahi jaanu
Mai to kevala tumako hi maanu.
Sare jaga me dhundaa tumako
Aba to aakara baahan dharo

Nenhum comentário: